خلاصه بازی: آلمان-آرژانتین (دوستانه ملی 2019)


خلاصه بازی: آلمان-آرژانتین (دوستانه ملی 2019)

ویدئوهای مشابه

خلاصه بازی: هلند - پرو(بازی دوستانه ملی)
خلاصه بازی: ارمنستان - لیختن اشتاین (لیگ ملت های اروپا 2018)
خلاصه بازی : آذربایجان - کوزوو (لیگ ملت های اروپا 2018)
خلاصه بازی : قزاقستان - گرجستان (لیگ ملت های اروپا 2018)
خلاصه بازی : ترکیه- روسیه (لیگ ملت های اروپا 2018 )
خلاصه بازی: ولز - ایرلند (لیگ ملت های اروپا 2018 )
خلاصه بازی: اسکاتلند - بلژیک(بازی دوستانه ملی)
خلاصه بازی: آلمان - فرانسه(لیگ ملت های اروپا2018)
خلاصه بازی: اسلوواکی - دانمارک(بازی دوستانه ملی)
خلاصه بازی: لیتوانی - صربستان(لیگ ملت های اروپا2018)
خلاصه بازی: پرتغال - کرواسی(بازی دوستانه ملی)
خلاصه بازی : انگلیس - اسپانیا (لیگ ملت های اروپا 2018)